encs

Tag: Českystán

Luková - Kostel sv. Jiří / foto č. 3

Kostel sv. Jiří – Luková

Kostel sv. Jiří – Luková Vedle osoby porodního dědka Formánka Aloise z Manětína je tato oblast známá i díky malé vesnici Luková, ve které se nachází strašidelný kostel plný bubákovitých sádrových duchů, kteří oživují tamní chátrající kostel a svou přítomností pomáhají vydělat nějaký peníz na jeho opravu. Vesnička Luková a její Kostel sv. Jiří je místem, kde v dřevěných lavicích chátrajícího kostela tiše sedí desítky bíle oděných postav. Nemluví. Se skloněnými hlavami se tiše modlí k Bohu. Nedýchají. Ani vzduch se nepohne. […]

Celý příběh